SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

ANUNȚ:
Potrivit Ordinului Comandantului Acțiunii nr. 9490/04.10.2021 privind instituirea unor măsuri necesare la nivelul unităților sanitare publice cu paturi pentru combaterea pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 si a Deciziei nr. 106/05.10.2021 emisă de managerul Spitalului de Recuperare Brădet, se dispune suspendarea internărilor pentru o perioada de 30 de zile, începând cu data de 05.10.2021. Pacienții programați pentru internare în aceasta perioadă vor fi reprogramați.

ANUNȚ !
În atenția : pacienți, salariați ai unității sanitare, terțe persoane ;

Prin prezenta, vă informăm ca la nivelul instituției spitalicești, sunt în derulare o serie de lucrări de construcții (pentru creșterea eficienței energetice a spitalului; construire sală de vestiare și circuit separat transport lenjerie, etc.).
Lucrările mai sus menționate vor fi executate pe întreaga perioadă a anului în curs astfel încât ne cerem scuze pentru situația creată.
Pe această cale vă asigurăm ca se vor depune toate eforturile necesare, atât de către unitate cât și de către echipele de muncitori implicate în execuție, în vederea diminuării zgomotului cât și pentru păstrarea curățeniei.
Facem precizarea ca pe toată durata desfășurării lucrărilor nu se va afecta activitatea și funcționalitatea spitalului!

Spitalul de recuperare Bradet

ALTE INFORMATII

Componenta Consiliul Etic
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIUL ETIC-SEMESTRUL II 2018
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIUL ETIC-SEMESTRUL I 2018
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CONSILIUL ETIC
COMPONENTA CONSILIUL ETIC
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI ETIC PENTRU ANUL 2017
 26.04.2017 Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal conform OMS 1501/2016
 30.01.2017 Adresa catre Asociatia Nationala a Pacientilor- desemnare membru consiliu etic conform 1502/2016