SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

ANUNȚ !
În atenția: pacienți, salariați ai unității sanitare, terțe persoane;

Prin prezenta, vă informăm ca la nivelul instituției spitalicești, sunt în derulare o serie de lucrări de construcții (pentru creșterea eficienței energetice a spitalului; construire sală de vestiare și circuit separat transport lenjerie, etc.).
Lucrările mai sus menționate vor fi executate pe întreaga perioadă a anului în curs astfel încât ne cerem scuze pentru situația creată.
Pe această cale vă asigurăm ca se vor depune toate eforturile necesare, atât de către unitate cât și de către echipele de muncitori implicate în execuție, în vederea diminuării zgomotului cât și pentru păstrarea curățeniei.
Facem precizarea ca pe toată durata desfășurării lucrărilor nu se va afecta activitatea și funcționalitatea spitalului!

Spitalul de recuperare Bradet

ALTE INFORMATII

Componenta Consiliul Etic
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIUL ETIC-SEMESTRUL II 2018
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIUL ETIC-SEMESTRUL I 2018
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CONSILIUL ETIC
COMPONENTA CONSILIUL ETIC
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI ETIC PENTRU ANUL 2017
 26.04.2017 Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal conform OMS 1501/2016
 30.01.2017 Adresa catre Asociatia Nationala a Pacientilor- desemnare membru consiliu etic conform 1502/2016