SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

Având în vedere:
Actualizarea Planlui de măsuri, Reguli și Circuitele Pacienților și Salariaților în contextul COVID-19, avizat de către Direcția de Sănătate Publică ( D.S.P.) Argeș la data de 04/06/2021, precum și Hotărârea pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021 precum și stabilirirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 cât și respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. 2 din legea 55/2020 cu modificările și completările ulterioare;

Începând cu data de 28 iunie 2021, se vor relua activitățile de hidroterapie: hidrokinetoterapie, băi galvanice, baie whirlpool, duș subacval, afuziuni alternante.
ANUNȚ !
În atenția : pacienți, salariați ai unității sanitare, terțe persoane ;

Prin prezenta, vă informăm ca la nivelul instituției spitalicești, sunt în derulare o serie de lucrări de construcții (pentru creșterea eficienței energetice a spitalului; construire sală de vestiare și circuit separat transport lenjerie, etc.).
Lucrările mai sus menționate vor fi executate pe întreaga perioadă a anului în curs astfel încât ne cerem scuze pentru situația creată.
Pe această cale vă asigurăm ca se vor depune toate eforturile necesare, atât de către unitate cât și de către echipele de muncitori implicate în execuție, în vederea diminuării zgomotului cât și pentru păstrarea curățeniei.
Facem precizarea ca pe toată durata desfășurării lucrărilor nu se va afecta activitatea și funcționalitatea spitalului!

Spitalul de recuperare Bradet

CONDUCERE

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 

Membri titulari

Ing. Stoicea Alin - reprezentant Președinte Consiliul Județean Argeș;

Ec. Mincă Ana Maria - reprezentant Consiliul Județean Argeș;

Ch. Lazăr Cristina Gabriela - reprezentant Consiliul Județean Argeș;

Dr. Bucur Mioara - reprezentant Direcția de Sănătate Publică Argeș;

Jr. Tucă Ion - reprezentant Direcția de Sănătate Publică Argeș;


Reprezentanți cu statut de invitați

Dr. Drocaș Vasile - reprezentant Colegiul Medicilor Argeș;

As. Dumitrașcu Ioan - reprezentant OAMGMAMR Argeș;

As. Tătăran Claudiu - reprezentant Federația SANITAS Argeș;


Membri supleanți

Ec. Bușcu George Paul - reprezentant Consiliul Județean Argeș;

Ene Amalia Eugenia Elena - reprezentant Consiliul Județean Argeș;

Ec. Vătășescu Kati - reprezentant Direcția de Sănătate Publică Argeș;

Ec. Guță Carmen - reprezentant Direcția de Sănătate Publică Argeș;

Dr. Iatagan Iuliu - reprezentant Colegiul Medicilor Arges;

 

COMITETUL DIRECTOR

 MANAGER 
EC. VOICU CONSTANTIN
Tel : 0248 267 755
Fax: 0248 267 787
E-mail: manager@spitalbradet.ro
Program Audiente : in zilele de miercuri interval orar : 11:00 - 12:00

 

 DIRECTOR MEDICAL
DR. POPESCU ANA
Tel : 0248 267 755
Fax: 0248 267 787
E-mail: dirmed@spitalbradet.ro

  

 DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 
EC. ILINCA ADRIAN           
Tel : 0248 267 755
Fax: 0248 267 787
E-mail: dirfin@spitalbradet.ro