SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

ANUNT: In conformitate cu ‘’Ordinul Comandantului Actiunii, Secretar de Stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nr. 74527/23.03.2020 privind instituirea unor masuri necesare pentru limitarea raspandirii infectiei cu virusul SARS – Cov-2 la nivelul unitatilor sanitare publice si private’’, incepand cu data de 24.03.2020 se suspenda pe o perioada de 14 zile internarile programate pentru trimestrul al II-lea al anului in curs precum si consultatiile medicale in ambulatoriu, toate acestea urmand sa fie reluate la o data care se va stabili ulterior.
Spitalul de recuperare Bradet

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTULUI

DREPTURI:

( extras din legea nr.46 /2003 privind drepturilor pacientului)

 

- Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care spitalul dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
- Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
- Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
- Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
- Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
- Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
- Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informatiile prezentate de către medic i-ar cauza suferința.
- Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său. Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
- Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
- Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării și, la cerere, o copie a înregistrărilor investigațiilor de înaltă performanță, o singură dată.
- Consimțământul pacientului este obligatoriu  în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.
- Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.
- Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
- Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
- În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
- Pacientul are acces la datele medicale personale.
- Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observație clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieții pacientului, cât și după decesul pacientului, la informațiile cu caracter confidențial din foaia de observație.
- Orice amestec în viata privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului. Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.
- Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
- Personalul medical sau nemedical din unitatea spitalicească nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității sanitare respective.
- Pacientul poate oferi unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii.
- Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferitele unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat.
- Pacienții după externare, au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

Obligatii:

 


1. SĂ POARTE ȚINUTA OBLIGATORIE DE SPITAL (PIJAMALE, PAPUCI, HALAT,TRENING);
2. SĂ PĂSTREZE ORDINEA, LINIȘTEA (SĂ NU PRODUCĂ ZGOMOTE PRIN UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE RADIO/TV/TELEFON CARE PRODUC DISCONFORT CELOR DIN JUR), DISCIPLINA ȘI CURĂȚENIA ATÂT ÎN INTERIORUL CÂT ȘI ÎN AFARA SPITALULUI;
3. SĂ MANIFESTE O CONDUITĂ CIVILIZATĂ FAȚĂ DE PERSONALUL SPITALULUI CÂT ȘI FAȚĂ DE CEILALȚI PACIENȚI;
4. SĂ RESPECTE CU STRICTEȚE INDICAȚIILE TERAPEUTICE, DAR ȘI TRATAMENTUL STABILIT DE MEDICUL CURANT PE TOATĂ DURATA SPITALIZĂRII;
5. SĂ ÎȘI ASUME ÎNTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU CONSECINȚELE CARE DECURG ÎN SITUAȚIA REFUZULUI DE A URMA TRATAMENTUL, INSTRUCȚIUNILE ȘI RECOMANDĂRILE PERSONALULUI MEDICAL;
6. SĂ INFORMEZE DE URGENȚĂ ORICE SITUAȚIE APĂRUTĂ CU PRIVIRE LA MANIFESTĂRILE SAU REACȚIILE TRATAMENTULUI ADMINISTRAT;
7. SĂ RESPECTE PROGRAMUL DE VIZITE ȘI DE MASĂ,REGIMUL ALIMENTAR INDICAT PRECUM ȘI TIMPII NECESARI EFECTUĂRII PROCEDURILOR MEDICALE;
8. ESTE STRICT INTERZISĂ PĂTRUNDEREA ÎN INCINTA SPITALULUI CU BĂUTURI ALCOOLICE, SUBSTANȚE STUPEFIANTE, HALUCINOGENE, ETC, PRECUM ȘI CONSUMUL ACESTORA;
9. SE INTERZICE CU DESĂVÂRȘIRE FUMATUL PE TOATĂ PERIOADA SPITALIZĂRII ÎN INCINTA UNITĂȚII;
10. SE INTERZICE FOLOSIREA CONSUMATORILOR ELECTRICI (SISTEME DE ÎNCĂLZIRE) ALTELE DECÂT CELE APARȚINÂND UNITĂȚII SPITALICEȘTI;
11. SĂ PĂSTREZE ȘI SĂ PREDEA ÎN BUNE CONDIȚII MOBILIERUL, ECHIPAMENTUL DE SPITAL ȘI TOATE ACCESORIILE PRIMITE PE DURATA SPITALIZĂRII;
12. SĂ NU-ȘI ÎNSUȘEASCĂ BUNURI APARȚINÂND SPITALULUI;
13. SĂ PĂSTREZE ȘI SĂ RETURNEZE ÎN MOMENTUL EXTERNĂRII CHEIA DE LA CAMERĂ, HALATUL;
14. SĂ NU PĂRĂSEASCĂ SPITALUL FĂRĂ ACORDUL SCRIS OBȚINUT ÎN PREALABIL DE LA MEDICUL CURANT PENTRU PROBLEMELE EXTRAMEDICALE;
15. ÎN CAZUL ÎN CARE ARE DREPT DE ÎNVOIRE SĂ NU DEPĂȘEASCĂ PERIOADA PENTRU CARE I-A FOST ACORDATĂ, ÎN CAZURI EXCEPȚIONALE SĂ ANUNȚE DE URGENȚĂ CEL PUȚIN TELEFONIC, SPITALUL;
16. ESTE STRICT INTERZIS ACCESUL CU ANIMALE, PĂSĂRI ÎN INCINTA SPITALULUI PE TOATĂ DURATA INTERNĂRII;
17. SĂ ACHITE COPLATA ÎN CUANTUM DE 10 LEI, CU EXCEPȚIA PERSOANELOR SCUTITE, CONFORM REGLEMENTĂRILOR LEGALE ÎN VIGOARE;