SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

Având în vedere:
Actualizarea Planlui de măsuri, Reguli și Circuitele Pacienților și Salariaților în contextul COVID-19, avizat de către Direcția de Sănătate Publică ( D.S.P.) Argeș la data de 04/06/2021, precum și Hotărârea pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021 precum și stabilirirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 cât și respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. 2 din legea 55/2020 cu modificările și completările ulterioare;

Începând cu data de 28 iunie 2021, se vor relua activitățile de hidroterapie: hidrokinetoterapie, băi galvanice, baie whirlpool, duș subacval, afuziuni alternante.
ANUNȚ !
În atenția : pacienți, salariați ai unității sanitare, terțe persoane ;

Prin prezenta, vă informăm ca la nivelul instituției spitalicești, sunt în derulare o serie de lucrări de construcții (pentru creșterea eficienței energetice a spitalului; construire sală de vestiare și circuit separat transport lenjerie, etc.).
Lucrările mai sus menționate vor fi executate pe întreaga perioadă a anului în curs astfel încât ne cerem scuze pentru situația creată.
Pe această cale vă asigurăm ca se vor depune toate eforturile necesare, atât de către unitate cât și de către echipele de muncitori implicate în execuție, în vederea diminuării zgomotului cât și pentru păstrarea curățeniei.
Facem precizarea ca pe toată durata desfășurării lucrărilor nu se va afecta activitatea și funcționalitatea spitalului!

Spitalul de recuperare Bradet

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

         

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 31 MARTIE 2021
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 30 SEPTEMBRIE 2020
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 31 MARTIE 2020
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 30 SEPTEMBRIE 2019
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 31 MARTIE 2019
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 30 SEPTEMBRIE 2018
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2020
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2019
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2018
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2017
Solicitare informatii conform Legea 544/2001.
Buletinul informativ - Legea nr. 544/2001
Buget din toate sursele de venituri
Bilanturi contabile
Achizitii publice
Declaratii de avere si de interese
Formulare tip
Costul serviciilor de copiere pentru eliberarea documentelor solicitate in baza Legii 544/2001
Transparenta veniturilor salariale conform art.33 din legea 153/2017 in cadrul Spitalului de Recuperare Bradet