SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 828/15.05.2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID și a Planului de măsuri elaborat de unitate, avizat de DSP Argeș, pentru reluarea activității în context „COVID - 19”, începând cu data de 25 mai 2020 unitatea noastră își va relua activitatea la o capacitate de 30% din numărul total de paturi aprobate, pentru a se putea respecta măsurile de distanțare socială între pacienți.
Spitalul de recuperare Bradet

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

         

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 31 MARTIE 2021
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 30 SEPTEMBRIE 2020
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 31 MARTIE 2020
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 30 SEPTEMBRIE 2019
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 31 MARTIE 2019
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 30 SEPTEMBRIE 2018
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2020
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2019
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2018
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2017
Solicitare informatii conform Legea 544/2001.
Buletinul informativ - Legea nr. 544/2001
Buget din toate sursele de venituri
Bilanturi contabile
Achizitii publice
Declaratii de avere si de interese
Formulare tip
Costul serviciilor de copiere pentru eliberarea documentelor solicitate in baza Legii 544/2001
Transparenta veniturilor salariale conform art.33 din legea 153/2017 in cadrul Spitalului de Recuperare Bradet