SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

Spitalul de recuperare Bradet

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

         

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 30 SEPTEMBRIE 2019
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 31 MARTIE 2019
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 30.09.2018
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2018
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2017
Solicitare informatii.Legislatie
Buletinul informativ - Legea nr. 544/2001
Buget din toate sursele de venituri
Bilanturi contabile
Achizitii publice
Declaratii de avere si de interese
Formulare tip
Costul serviciilor de copiere pentru eliberarea documentelor solicitate in baza Legii 544/2001
Transparenta veniturilor salariale conform art.33 din legea 153/2017 in cadrul Spitalului de Recuperare Bradet