SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

Spitalul de recuperare Bradet

INTERNARE - EXTERNARE

 

Internarea în Spitalul de Recuperare Brădet se face în baza unei programări prealabile descrisă la secțiunea „PROGRAMĂRI”

 

ACTE NECESARE INTERNĂRII:

Carte de identitate/buletin de identitate;
Card de sănătate;
Document care să ateste calitatea de asigurat (adeverință salariat/ cupon pensie/ carnet șomaj/  chitanță care să dovedească achitarea contribuției pentru sănătate  la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate/ adeverință eliberată de Consiliul Local din care să rezulte că beneficiați de sume conform prevederilor Legii 416/2001 etc);
Bilet de trimitere de la medicul specialist sau medicul de familie;
Avizul dermatologic de la medicul specialist dermatolog;
Aviz cardiologic pentru bolnavii cu afecțiuni cardiovasculare, indiferent de vârstă și obligatoriu pentru pacienții cu vârsta peste 70 de ani;
Radiografii, RMN, CT sau analize care să ajute la diagnosticarea afecțiunilor pentru care se solicită internarea.
Formularul BP2 și planul de recuperare (dacă este cazul) pentru pacienții înregistrați în categoria bolilor profesionale.

 

INFORMAȚII PRIVIND EXTERNAREA

Perioada de spitalizare este de 12 zile, pacientul este anunțat cu 24 de ore in prealabil  și primește  la externare următoarele documente:
-bilet de ieșire din spital;
-scrisoare medicală;
-fișă de decont.

Externările se fac după următorul program:

In zilele de vineri:
medic curant - pană la orele 13:00;
medic de gardă - după orele 13:00.
In zilele de sambată:
medic de gardă.

Externările de urgență se fac de către medicul curant sau medicul de gardă indiferent de oră sau zi.
Pentru externarea la cerere pacientul semnează in foaia de observație