SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 828/15.05.2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID și a Planului de măsuri elaborat de unitate, avizat de DSP Argeș, pentru reluarea activității în context „COVID - 19”, începând cu data de 25 mai 2020 unitatea noastră își va relua activitatea la o capacitate de 30% din numărul total de paturi aprobate, pentru a se putea respecta măsurile de distanțare socială între pacienți.
Spitalul de recuperare Bradet

MISIUNE , VIZIUNE , VALORI

 

MISIUNE

   Misiunea Spitalului de Recuperare Brădet este:

   - alinarea suferinței și redarea capacității funcționale pacienților cu afecțiuni locomotorii, posttraumatice, postoperatorii și neurologice din întreaga țară;
   - perfecţionarea şi diversificarea continuă a serviciilor de sănătate prin asigurarea unui personal medico-sanitar competent, a unei baze tehnico-materiale moderne şi standardizate, metode de tratament şi medicale corespunzătoare şi condiţii hoteliere de calitate.

 

VIZIUNE

   Viziunea Spitalului de Recuperare Brădet este ca acesta să ofere cele mai bune și complexe servicii medicale de recuperare din zona de sud a țării. Deasemenea spitalul îşi propune să crească calitatea serviciilor sale medicale la nivelul aşteptărilor populaţiei, în concordanță cu standardele europene în domeniul asistenței medicale de recuperare.

 

VALORI

   Valorile in care credem sunt: integritatea, transparența decizională, profesionalismul, spiritul de echipă, autodepășirea, corectitudinea, îmbunătățirea calității vieții.