SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 828/15.05.2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID și a Planului de măsuri elaborat de unitate, avizat de DSP Argeș, pentru reluarea activității în context „COVID - 19”, începând cu data de 25 mai 2020 unitatea noastră își va relua activitatea la o capacitate de 30% din numărul total de paturi aprobate, pentru a se putea respecta măsurile de distanțare socială între pacienți.
Spitalul de recuperare Bradet

Prezentare

 

 Spitalul de Recuperare Brădet este situat în sat Brădetu, comuna Brăduleț, județul Argeș. Spitalul este amplasat intr-o regiune cu tradiţie balneară, apele sulfuroase - descoperite de fotograful Ioan Nicolescu în anul 1888 - au stat la baza înfiinţării staţiunii Brădet. Stațiunea a avut o perioadă de maximă dezvoltare până la declanşarea celui de-al doilea război mondial când a intrat in declin.  Revigorarea staţiunii Brădet a început în anul 1975 când s-a inaugurat actualul spital, cladire monobloc cu 8 etaje și o capacitate de 200 de paturi.

         În ultimii ani complexitatea tratamentului a crescut foarte mult datorită accentului pus pe recuperare. Diversificarea formelor de fizioterapie și mai ales de kinetoterapie la nivelul spitalului oferă pacienților posibilități multiple de tratament, prin abordarea unei patologii complexe.

             În ultima perioadă de timp Spitalul de Recuperare Brădet a trecut printr-un amplu proces de reabilitare,ceeace face ca în momentul actual, din punct de vedere al amenajării spațiului și dotărilor, foarte puține zone  să necesite intervenții.

             Spitalul oferă și asigură asistență profilactică, curativă și de recuperare medicală prin ambulatoriu integrat și prin spitalizare continuă.

             Spitalul de Recuperare Brădet este încadrat  in categoria V de competență oferind  servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici într-o singură specialitate, respectiv recuperare medicală. 

             Din punct de vedere administrativ, spitalul se află în subordinea Consiliului Județean Argeș și are relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Argeș și Direcția de Sănătate Publică Argeș.

              Conform Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, nr. 451 din 02/08/2016, Spitalul de Recuperare cu Ambulatoriul de Specialitate Integrat Brădet se încaderază în categoria “Nivel acreditat”.