SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

Având în vedere:
Actualizarea Planlui de măsuri, Reguli și Circuitele Pacienților și Salariaților în contextul COVID-19, avizat de către Direcția de Sănătate Publică ( D.S.P.) Argeș la data de 04/06/2021, precum și Hotărârea pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021 precum și stabilirirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 cât și respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. 2 din legea 55/2020 cu modificările și completările ulterioare;

Începând cu data de 28 iunie 2021, se vor relua activitățile de hidroterapie: hidrokinetoterapie, băi galvanice, baie whirlpool, duș subacval, afuziuni alternante.
ANUNȚ !
În atenția : pacienți, salariați ai unității sanitare, terțe persoane ;

Prin prezenta, vă informăm ca la nivelul instituției spitalicești, sunt în derulare o serie de lucrări de construcții (pentru creșterea eficienței energetice a spitalului; construire sală de vestiare și circuit separat transport lenjerie, etc.).
Lucrările mai sus menționate vor fi executate pe întreaga perioadă a anului în curs astfel încât ne cerem scuze pentru situația creată.
Pe această cale vă asigurăm ca se vor depune toate eforturile necesare, atât de către unitate cât și de către echipele de muncitori implicate în execuție, în vederea diminuării zgomotului cât și pentru păstrarea curățeniei.
Facem precizarea ca pe toată durata desfășurării lucrărilor nu se va afecta activitatea și funcționalitatea spitalului!

Spitalul de recuperare Bradet

RESURSE UMANE

 

HCJ Arges nr. 7 privind aprobarea Statului de Functii ale Spitalului de Recuperare Bradet
Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al Spitalului de Recuperare Bradet
HCJ Arges nr. 190 privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Spitalului de Recuperare Bradet
HCJ Arges nr. 191 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului de Recuperare Bradet
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI DE RECUPERARE BRADET
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA ACTUALIZAT 28.05. 2020
Hotarare nr.45 din 19 februarie 2020 privind aprobarea Statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet+Stat de functii
HOTARARE NR.250 din 13.12.2019 privind aprobarea statului de functii+STAT DE FUNCTII
 REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA AL SPITALULUI DE RECUPERARE BRADET
 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SPITALULUI DE RECUPERARE BRADET MARTIE 2019
 HCJ ARGES Nr.59 din 28.03.2019 privind actualizarea Statului de functii a Spitalului de Recuperare Bradet
 HCJ ARGES Nr.60 din 28.03.2019 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Recuperare Bradet
 REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA MARTIE 2019
 Hotararea privind statul de funtii nr 255 din 26.10.2018 +Statul de functii
 HCJ ARGES Nr 212 din 29.08.2018 privind actualizarea Organigramei si a Statului de functii a Spitalului de Recuperare Bradet
 Anexa 2-STATUL DE FUNCTII Spital Bradet august 2018
 Anexa 1-Organigrama Spital Bradet august 2018
 STAT DE FUNCTII SPITAL DE RECUPERARE BRADET INCEPAND CU 25.01.2018
 REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA IANUARIE 2018
 REGULAMENT PRIVINDORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI DE RECUPERARE BRADET
 HCJ Arges nr 109 din 27.04.2017 Privind actualizarea STATULUI DE FUNCTII AL SPITALULUI DE RECUPERARE BRADET
 Regulament intern de organizare si desfasurare a concursurilor examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director
 HCJ Arges Nr 135 din 19 DEC 2016 privind actualizarea organigramei si statului de functii a Spitalului de Recuperare Bradet
 Anexa 1 - Organigrama Spital Bradet DEC. 2016
 Anexa 2 - stat bradet dec
 HCJ Arges Nr 136 din 19 DEC 2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Recuperare Bradet