SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 828/15.05.2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID și a Planului de măsuri elaborat de unitate, avizat de DSP Argeș, pentru reluarea activității în context „COVID - 19”, începând cu data de 25 mai 2020 unitatea noastră își va relua activitatea la o capacitate de 30% din numărul total de paturi aprobate, pentru a se putea respecta măsurile de distanțare socială între pacienți.
Spitalul de recuperare Bradet

RESURSE UMANE

 

HCJ Arges nr. 190 privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Spitalului de Recuperare Bradet
HCJ Arges nr. 191 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului de Recuperare Bradet
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI DE RECUPERARE BRADET
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA ACTUALIZAT 28.05. 2020
Hotarare nr.45 din 19 februarie 2020 privind aprobarea Statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet+Stat de functii
HOTARARE NR.250 din 13.12.2019 privind aprobarea statului de functii+STAT DE FUNCTII
 REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA AL SPITALULUI DE RECUPERARE BRADET
 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SPITALULUI DE RECUPERARE BRADET MARTIE 2019
 HCJ ARGES Nr.59 din 28.03.2019 privind actualizarea Statului de functii a Spitalului de Recuperare Bradet
 HCJ ARGES Nr.60 din 28.03.2019 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Recuperare Bradet
 REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA MARTIE 2019
 Hotararea privind statul de funtii nr 255 din 26.10.2018 +Statul de functii
 HCJ ARGES Nr 212 din 29.08.2018 privind actualizarea Organigramei si a Statului de functii a Spitalului de Recuperare Bradet
 Anexa 2-STATUL DE FUNCTII Spital Bradet august 2018
 Anexa 1-Organigrama Spital Bradet august 2018
 STAT DE FUNCTII SPITAL DE RECUPERARE BRADET INCEPAND CU 25.01.2018
 REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA IANUARIE 2018
 REGULAMENT PRIVINDORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI DE RECUPERARE BRADET
 HCJ Arges nr 109 din 27.04.2017 Privind actualizarea STATULUI DE FUNCTII AL SPITALULUI DE RECUPERARE BRADET
 Regulament intern de organizare si desfasurare a concursurilor examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director
 HCJ Arges Nr 135 din 19 DEC 2016 privind actualizarea organigramei si statului de functii a Spitalului de Recuperare Bradet
 Anexa 1 - Organigrama Spital Bradet DEC. 2016
 Anexa 2 - stat bradet dec
 HCJ Arges Nr 136 din 19 DEC 2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Recuperare Bradet