Skip to content

Drepturile și obligațiile pacientului

SPITALUL DE RECUPERARE BRADET

 1. DREPTURI
 2. OBLIGAȚII
 3. ALTE INFORMAȚII

DREPTURI:

( extras din legea nr.46 /2003 privind drepturilor pacientului)

 1. Pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
 2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
 3. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
 4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 5. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 6. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
 7. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferința.
 8. Informațiile  se aduc la cunoștință pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaște limba româna, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori într-o limbă pe care o cunoaște sau, după caz, se va cauta o altă formă de comunicare.Dacă pacientul nu este cetățean român, informațiile i se aduc la cunoștință într-o limbă de circulație internațională sau, după caz, se va caută o altă formă de comunicare.
 9. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 10. Rudele și prietenii pacientului  pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
 11. Pacientul  are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
 12. Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform prevederilor legale în vigoare, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării și, la cerere, o copie a înregistrărilor investigațiilor de înaltă performanță, o singură dată.
 13. Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.
 14. Pacientul  nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul sau, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.
 15. Toate informațiile  privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
 16. Informațiile  cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 17. In cazul în care informațiile sunt necesare  altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
 18. Pacientul are acces la datele medicale personale.
 19. Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexă la foaia de observație clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieții pacientului, cât și după decesul pacientului, la informațiile cu caracter confidențial din foaia de observație.
 20. Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului. Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
 21. Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 22. Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare  nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective. Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plați suplimentare sau donații, cu respectarea legii.
 23. Pacientul  are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferitele unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
 24. Niciunui pacient nu i se va refuza dreptul la îngrijiri medicale din cauza neînregistrării nașterii sale în actele de stare civilă.

OBLIGAȚII:

 1. Nu se admite decât un bagaj (troler, sacoșă de voiaj etc.), care să conțină maxim: lenjerie intimă, pijamale, prosop, tricouri, trening, papuci, materiale de igienă, cană, tacâm, farfurie.
 2. Nu se admite părăsirea spitalului pentru nici un motiv.
 3. Pacientul  trebuie să poarte ținuta obligatorie de spital (pijamale, papuci, halat,trening); pacientul se va deplasa în incinta spitalului doar în ținuta obligatorie și va păstra distanța socială de minin 2 m.
 4. La intrarea în:  spital, hol, secție, cabinet medical/ sălile de tratament este obligatorie dezinfecția mâinilor folosind dezinfectantul existent la ușa acestora.
 5. Să respecte regulile de igienă personală :  spălarea și dezinfecția mâinilor frecvent, spălarea corpului și schimbarea lenjeriei corporale zilnic sau ori de câte ori este nevoie.
 6. În timpul efectuării igienei personale ( duș) se va acorda atenție sporită pentru a evita riscul de alunecare pe pavimentul umed.
 7. În caz de urgență ( modificări ale stării de sănătate, evenimente apărute)  , se va acționa sistemul de alertare existent atât în salon cât și în grupul sanitar, pentru acordarea îngrijilor imediate.
 8. Este obligatorie purtarea măștilor în incinta spitalului  ( secție, baza de tratament, sala de mese), acestea fiind asigurate de către spital.
 9. Este interzisă staționarea nejustificată  pe holuri sau sala de tratamente.
 10. Nu se admit vizite între saloane.
 11. Se admite plimbarea pacientului  numai în parcul spitalului, cu respectarea regulilor de distanțare socială de minin 2 m.
 12. Să păstreze ordinea, liniștea  (să nu producă zgomote prin utilizarea echipamentelor de radio/tv/telefon care produc disconfort celor din jur), disciplina și curățenia atât în interiorul cât și în afara spitalului.
 13. Să manifeste o conduită civilizată față de personalul spitalului cât și față de ceilalți pacienți.
 14. Să respecte  cu strictețe indicațiile terapeutice, dar și tratamentul stabilit de medicul curant pe toată durata spitalizării.
 15. Să își asume  întreaga responsabilitate pentru consecințele care decurg în situația refuzului de a urma tratamentul, instrucțiunile și recomandările personalului medical.
 16. Să informeze de urgență  orice situație apărută cu privire la manifestările sau reacțiile tratamentului administrat.
 17. Să respecte cu strictețe  orele de tratament stabilite și timpii necesari pentru efectuarea procedurilor în baza de tratament, programul de masă și regimul alimentar indicat.
 18. Este obligatorie prezența pacienților în saloane astfel:
   • între orele 06.30 – 07.30 pentru termometrizare, măsurarea TA, AV, evaluarea pacientului de către asistentele medicale;
  • între orele 10.00 – 11.00 pentru vizita medicului care se face o singură dată /zi și la nevoie;
  • între orele 16.00 – 17.00, pentru tratament și termometrizare;
 19. Este strict interzisă  pătrunderea în incinta spitalului cu băuturi alcoolice, substanțe stupefiante, halucinogene, etc, precum și consumul acestora.
 20. Se interzice  cu desăvârșire fumatul pe toată perioada spitalizării în incinta unității.
 21. Se interzice folosirea consumatorilor electrici  (sisteme de încălzire) altele decât cele aparținând unității spitalicești.
 22. Să păstreze și să predea în bune condiții mobilierul, echipamentul de spital și toate accesoriile primite pe durata spitalizării.
 23. Să nu-și însușească  bunuri aparținând spitalului.
 24. Să păstreze și să returneze  în momentul externării cheia de la cameră, halatul.
 25. Este strict interzis accesul cu animale, păsări în incinta spitalului pe toată durata internării.
 26. Să achite coplata în cuantum de 10 lei,  cu excepția persoanelor scutite, conform reglementărilor legale în vigoare.

Nerespectarea de către pacienți a acestor reguli, conduce la externarea imediată a acestora.

Opiniile pacienților 

testimonial-stars
Traducere »