Proces Verbal rezultat test grilă proba scrisă aferent concurs/examen ocupare funcție Director Financiar Contabil

Proces Verbal rezultat test grilă proba scrisă aferent concurs/examen ocupare funcție Director Financiar Contabil